torsdag 23 augusti 2012

En diktares kompost

Jag tycker oerhört  mycket om Gunnar Ekelöfs poesi. Egentligen "förstår" jag väl kanske inte så mycket av den, men samtidigt gör man ju det. Det finns någonting där; formuleringar, strofer som går rätt in i hjärtat. 
   En diktares kompost : om Gunnar Ekelöf av Johan Cullberg är en fascinerande bok. Han berättar om Gunnar Ekelöfs barndom och uppväxt och hur upplevelserna formade honom och gjorde honom till en av de största diktarna. Pappan var svårt sjuk i syfilis och dog när Gunnar Ekelöf var bara åtta år. Till mamman hade han sedan hela livet ett komplicerat förhållande; han kände sig utkörd från sitt hem då hon så småningom gifte om sig och som vuxen anklagade han henne för känslokyla. Johan Cullberg berättar och visar hur Gunnar Ekelöfs smärta var grogrund för hans diktning och menar att det bara var i dikterna, i det djupare skiktet, som Gunnar Ekelöf klarade av att bearbeta sina minnen oc sin historia. De självbiografiska texter han arbetade med gick aldrig på djupet. 
   En riktigt fin bok för den som är intresserad av Gunnar Ekelöf. Man får även veta mycket om hans liv som vuxen, om äktenskapen, depressionerna och skapandet. 
      

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar