måndag 8 april 2013

Saknade


I Merethe Lindströms roman Saknade förekommer en liten flicka som ritar teckningar. Det första motivet suddar hon alltid ut, hårdhänt och målmedvetet, för att sedan fylla på med nästa motiv. Och  nästa, och kanske nästa. Flickan ritar och suddar, som om hon inte vet vilken bild som är den riktiga, den verkliga som ska få stanna kvar på papperets yta. Men de skarpa linjerna av pennan låter sig inte helt tas bort utan lyser ibland igenom i den nya bilden, som blir lätt förvrängd. De gamla bilderna, andra berättelser, anas där i bakgrunden. Och det är en sådan bild av livet som Merethe Lindström målar upp i sin roman. Vad är sant, vad finns på riktigt? Finns där inte alltid ekot av något annat, något som man finner djupare in och längre ner?
   Ida är psykolog och arbetar med barn som har problem. Texten är som en lång dialog där hon redogör för sitt arbete i nutid, samtidigt som  hon också går tillbaka och berättar om sitt liv som mor till Silje. För Ida, experten som ska lösa andras problem och ha svar på allt, har misslyckats i en av livets viktigaste uppgifter: den som förälder. Dottern Silje försvinner, först en period innan  hon kommer tillbaka för att så småningom försvinna igen och långsamt gå ner sig i missbruk. Ida söker ständigt efter henne på Oslos gator. I romanens nutid har hon inte sett sin dotter på över ett år.
   Det här är en mycket bra roman, som ibland är nästan plågsam att läsa. Plågsam därför att den känns så äkta; man kommer så nära Ida i hennes tankar och tvivel. Det är också oerhört välskrivet.  Merethe Lindström fick ju för övrigt Nordiska rådets pris för sin roman Dagar i tystnadens historia.
   Inte minst handlar boken om ord och språk. Dottern Silje anklagar sin mor för att alltid ha haft ord att sätta på alla situationer, alltid ett språk färdigt för analys av en situation. Men om orden inget betyder, vad gör man då? Vad gör man om man alltid trott på orden, på språkets förmåga att bära? Vad gör man med den tomhet som uppstår när orden slutar betyda något? Jag tänkte länge på den här boken sedan jag läst ut den; den stannar kvar och föder många nya frågor. Om närhet och avstånd, skuld och ansvar.    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar